Banner Shadow

Lithuanian Society of Pathology

Lithuanian Society of Pathology is an independent organization of Lithuanian pathologists and other professionals whose professional or scientific interests are related to pathology.
The main goals of Society is to unite the pathologists, coordinate the activities of professional education, promote the specialty of pathologists, represent the interests of members.
The Society was founded on 22 April, 1954 by 6 famous Lithuanian pathologists. Society currently has more than 80 members.
The Society organizes the annual general congresses and other professional meetings. In between congresses the Society is represented by the Board of 8 members and the Chairman of the Board. Mrs. Inga Gudinavičienė is the chairman of the Board since 1 February, 2013.

 

 

  • About Us Gallery

Draugijai 60 metų

Š.m. sausio 31 d. Druskininkuose įvyko LPD suvažiavimas, kurio metu buvo minimas draugijos jubiliejus, tvirtinama 2013 m. ataskaita, priimti nauji draugijos įstatai bei aptartos su patologija susijusios aktualijos. Minint draugijos 60 metų sukaktį, pranešimus apie patologijos istoriją, dabartį bei ateitį skaitė prof. Dalia Pangonytė ir prof. Arvydas Laurinavičius.

Suvažiavimas aptarė naujausią sveikatos apsaugos ministro įsakymą, kuriuo buvo patvirtinti vyriausiųjų specialistų sąrašai jungtinei teismo medicinos ir patologinės anatomijos sričiai. Suvažiavimas, išreiškęs nerimą dėl nemotyvuotų SAM sprendimų ir patologijos ateities, priėmė rezoliuciją