Lietuvos patologų draugijos istorija prasidėjo 1954 m. balandžio 22 d., kai buvo įsteigta Respublikinė mokslinė patologoanatomų draugija. Ją įsteigė šeši Kauno ir Vilniaus patologai anatomai: Janina Lašienė, Aldona Bistrickaitė-Rudaitienė, Leonas Liutkus, Ruvinas Ptašekas, Elena Stalioraitytė ir Algirdas Žygas. Nuo draugijos įkūrimo iki 1976 metų draugijai vadovavo prof. Janina Lašienė.

1976 – 1996 draugijai vadovavo prof. Elena Stalioraitytė. Nuo 1993 m. kovo 2 dieną įregistruotų įstatų draugija vadinosi Lietuvos patologoanatomų draugija.

Dešimtasis draugijos suvažiavimas, įvykęs 1996 metų gegužės 23-24 d., papildė įstatus ir, aktyviai siūlant Amerikos lietuviams patologams, pakeitė draugijos pavadinimą. Nuo tada iki šiol ji vadinasi Lietuvos patologų draugija. Tame pačiame suvažiavime išrinkta nauja valdyba, kurios pirmininke išrinkta prof. Dalia Pangonytė, draugijai vadovavusi iki 2013 metų.

2013 m. vasario 1 d. Kaune vykusiame suvažiavime išrinkta nauja valdyba, kurios pirmininke tapo Inga Gudinavičienė.

Daugiau apie pirmuosius 50 draugijos metų:

Elena Stalioraitytė, Ruvinas Ptašekas, Dalia Pangonytė. Penkiasdešimt kūrybos metų (Lietuvos patologų draugija, 1954-2004). Medicina (Kaunas) 2004; 40(5): 483-489. Penkiasdešimt kūrybos metų

LPD VALDYBOS NARIAI

Valdybos pirmininkas

Darius Pranys

LSMUL KK

darius@pathology.lt

Pirmininkės pavaduotojas

prof. dr. Arvydas Laurinavičius

Valstybinis patologijos centras

arvydas.laurinavicius@vpc.lt

Atsakingasis sekretorius

Dalius Baltušnikas

VšĮ Respubilikinė Panevėžio ligoninė

daliusbaltus@gmail.com

Iždininkė

Lina Poškienė

LSMUL KK

lina_poskiene@yahoo.com

dr. Aušrinė Barakauskienė

UAB „Patologijos diagnostika“

ausrine@patologija.lt

Ugnius Mickys

Valstybinis patologijos centras

ugnius.mickys@vpc.lt

Valdas Gasilionis

Klaipėdos universitetinė ligoninė

valdasgasilionis@yahoo.com

Tomas Tvarušis

Respublikinė Šiaulių ligininė

tomastv@gmail.com

dr. Arvydas Rimkevičius

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

arvydas.rimkevicius@gmail.com